திருப்புகலூர் வர்த்தமானீச்சரம்

இறைவர் திருப்பெயர்	: வர்த்தமானேச்சுரர்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: கருந்தார் குழலி, மனோன்மணி
தல மரம்		: 
தீர்த்தம்			: 
வழிபட்டோர்		: 
தேவாரப் பாடல்கள்	: சம்பந்தர் - பட்டம் பால்நிற மதியம்

தல வரலாறு

  • இத்தல இறைவன் பெயரால், இத்தலமும் பெயர் பெற்றது.

சிறப்புக்கள்

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருப்புகலூர் கோவிலிலேயே அமைந்த திருத்தலமாகும்.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 75வது
தலம் திருப்புகலூர்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 77வது
தலம் இராமனதீச்சுரம்