திருவன்னியூர் (அன்னியூர், அன்னூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: அக்கினிபுரீசுவரர், அக்னீஸ்வரர்,
இறைவியார் திருப்பெயர்		: கௌரி
தல மரம்			: வன்னி.
தீர்த்தம்				: அக்கினி தீர்த்தம் 
வழிபட்டோர்			: அக்கினி.
தேவாரப் பாடல்கள்		: அப்பர் - காடு கொண்டரங் காக்கங்குல்
vanniyur temple

தல வரலாறு

  • இவ்வூர் மக்கள் வழக்கில் அன்னியூர் என்று வழங்கப்படுகிறது.

  • தக்கன் வேள்வியில் பங்குகொண்ட சாபம் தீர அக்கினி வழிபட்ட தலமாதலின் வன்னி - அனல் (நெருப்பு), - வன்னியூர் என்று பெயர் பெற்றது.

  • காத்யாயனி மகளாக அம்பாள் வந்து தோன்றி, இறைவனை மணக்க இத்தலத்தில் அம்பாள் தவமிருந்தாளாம்.

vanniyur temple

சிறப்புக்கள்

  • கோயிலுக்கு எதிரில் தல தீர்த்தமான அக்கினி தீர்த்தத்தில் நீராடினால் இரத்தக் கொதிப்பு, உஷ்ணரோகம் முதலியன நீங்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

  • அம்பாள் இறைவனை மணக்க இத்தலத்தில் தவமிருந்து அவ்வெண்ணம் ஈடேறப் பெற்றதால், திருமணமாகாதவர்கள் இங்கு வந்து வழிபடின் திருமணம் கூடும் என்பது இன்றுமுள்ள நம்பிக்கை.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கும்பகோணம் - அன்னியூர் நகரப் பேருந்து உள்ளது. திருவீழிமிழலையிலிருந்து 4 கி. மீ. தொலைவில் உள்ளது.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 61வது
தலம் திருவீழிமிழலை
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 63வது
தலம் திருக்கருவிலி