திருப்பூந்துருத்தி கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்		: புஷ்பவனேஸ்வரர், ஆதிபுராணர், பொய்யிலியர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சௌந்தரநாயகி.
தல மரம்			: வில்வம்.
தீர்த்தம்				: சூரிய தீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்			: இந்திரன், திருமால், இலக்குமி, சூரியன், காசிபர் ஆகியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: அப்பர் - 1. கொடிகொள் செல்வ விழா, 2. மாலினை மாலுற, 
					  3. நில்லாத நீர்சடைமேல்.
Tiruppunturutti temple

தல வரலாறு

 • மக்கள் வழக்கிலும் - அஞ்சல் பெயர் வழக்கிலும் தற்போது திருப்பந்துருத்தி என்று வழங்குகிறது. கோயில் உள்ளபகுதி மேலத்திருப்பூந்துருத்தியாகும்.

 • ஆற்றிடைக் குறையிலுள்ள ஊர்கள் "துருத்தி" என்று பெயர் பெறும். இத்தலம் காவிரிக்கும் குடமுருட்டிக்கும் இடையில் உள்ளதால் இப்பெயர் பெற்றது.

 • அப்பர் உழவாரத் தொண்டு செய்த தலமென்றெண்ணி, காலால் மிதிக்கவும் அஞ்சி வெளியில் நின்ற ஞானசம்பந்தருக்கு இறைவன் நந்தியை விலகச் செய்து காட்சித் தந்ததாகத் தலபுராணம் கூறுகிறது. (திருப்புங்கூர் தலத்தில் நந்தனாருக்காக நந்தி விலகியதும் குறிப்பிடத்தக்கது)

சிறப்புகள்

 • சப்தஸ்தானத் தலங்களுள் இதுவும் ஒன்று.

 • "பூந்துருத்தி காடவநம்பி "யின் அவதாரத் தலம்.

 • இத்தலத்திலும் நந்தி விலகியுள்ளது. (தலபுராணம் தொடர்புடையது.)

 • ஞானசம்பந்தரின் பல்லக்கை அப்பர் பெருமான் தன் தோளிற் சுமந்தத் தலம். இவ்விடம் சம்பந்தர் மேடு என்று சொல்லப்படுகிறது. (திருவாம்பொழிலுக்குப் பக்கத்தில் வெள்ளாம்பரப்பூரையடுத்து இம் மேடு உள்ளது. இங்கு இருவருக்கும் கோயில் உள்ளது; விழா நடைபெறுகிறது.)

 • அப்பர் அமைத்த - "திங்களும் ஞாயிறும் தோயும் திருமடம்" என்று புகழப்படும் திருமடம் உள்ள தலம். இங்கு இருந்து தான் அப்பர் பெருமான் திரு அங்கமாலை உள்ளிட்ட பல தாண்டகங்களையும் பல பதிகங்களையும் பாடியருளினார்.

 • கருவறையின் தென்பால் தென்கயிலையும், வடபால் வடகயிலையுமாகிய கோயில்கள் விளங்குகின்றன.

 • மகிடனையழித்த பாவத்தைப் போக்க ஒற்றைக் காலில் நின்று தவம் செய்யும் துர்க்கையும், அமர்ந்த கோலத்தில் அப்பர் பெருமானும், பூந்துருத்தி காடவ நம்பியின் திருவுருவமும் தரிசிக்கச் சிறப்புடையன.

Tiruppunturutti temple Appar Madam

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருக்கண்டியூரிலிருந்து 3-கி. மீ. தொலைவில், திருக்காட்டுப்பள்ளிச் சாலையில் உள்ள தலம். திருவையாற்றிலிருந்தும் செல்லலாம்.

தொடர்பு :

 • 09486576529

< PREV <
காவிரி தென்கரை 10வது
தலம் திருவாலம்பொழில்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 12வது
தலம் திருக்கண்டியூர்