திருப்பழுவூர்

இறைவர் திருப்பெயர்	: வட மூலநாதர்(வடம்-ஆலமரம்), யோகவனேஸ்வரர்,ஆலந்துறையார்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: அருந்தவ நாயகி
தல மரம்		: ஆல மரம்
தீர்த்தம்			: பிரம தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்		: அம்பிகை, பரசுராமர்
தேவாரப் பாடல்கள்	: சம்பந்தர் - முத்தன் மிகுமூவிலை
thirupazuvur temple

தல வரலாறு

  • ஆலமரத்தைத் தலமரமாகக் கொண்டமையால்,இப் பெயர்(பழு-ஆலமரம்)

  • அம்பிகை தவம் செய்ததால்,யோகவனம் என்றும் பெயர்.

  • பரசுராமர்,தன் தாயைக் கொன்ற பழி தீரும் பொருட்டு,பூஜித்த தலம்.

சிறப்புகள்

  • இவ் வூர்,மேலப் பழுவூர், கீழப்பழுவூர் என இரு பகுதிகளைக் கொண்டது. இது, கீழப் பழுவூராகும். மேலப் பழுவூர், மறவனீச்சரம் என்னும் கோவிலைக் கொண்டது.

  • சோழர் காலக் கல்வெட்டுகள் 23 படி எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இது, திருவையாற்றிலிருந்து, அரியலூர் செல்லும் பஸ் பாதையில் இத்தலம் உள்ளது. திருவையாறு, அரியலூர் ஆகிய இடங்களிருந்து, பஸ் வசதி உள்ளது.

தொடர்பு :

  • 09943882368

< PREV <
காவிரி வடகரை 54வது
தலம் திருமழபாடி
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 56வது
தலம் திருக்கானூர்