ஓணகாந்தன்தளி
(காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருக்கோயில்) தலவரலாறு

The Myth of sacred shrine Onakandanthali

இறைவர் திருப்பெயர்		: ஓணேஸ்வரர், காந்தேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: ஓணன், காந்தன் (இவர்கள் வாணாசுரனின் 
				 சேனாதிபதிகளாவர்), சலந்தரன்.

தேவாரப் பாடல்கள்		: சுந்தரர் - நெய்யும் பாலுந் தயிருங்.

Onakantantali temple

தலவரலாறு

 • தலவரலாறு - வாணாசுரனுடைய சேனாதிபதிகளான ஓணன், காந்தன் என்னும் இருவர் வழிபட்ட தலம்; ஆதலின் இது ஓணகாந்தன்தளி என்று பெயர் பெற்றது.

 • இவ்விருவரும் வழிபட்ட ஓணேஸ்வரர், காந்தேஸ்வரர் ஆகிய இரு சிவலிங்கத் திருமேனிகளும் கோயிலில் அடுத்தடுத்து தனிச் சந்நிதிகளாக உள்ளன.

 • சலந்தரன் வழிபட்டதாக சொல்லப்படும் சலேந்தரேஸ்வரர் சிவலிங்கத் திருமேனி தனியே உள்ளது; இக்கோயிலுக்கு வெளியேயிருந்த, சலந்தரன் வழிபட்ட சிவலிங்கத் திருமேனியை எடுத்துவந்து இங்கு தனிக்கோயிலாக ஸ்தாபனம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதுவே சலந்தரேசம் எனப்படுகிறது; இது பிற்கால பிரதிஷ்டையாகும்.

 • இங்கு வந்த சுந்தரர், இறைவனிடம் அடிமைத் திறம் பேசி, 'நெய்யும் பாலும் தயிரும் கொண்டு' என்று தொடங்கும் பதிகம் பாடி பொன் பெற்றார் என்பது வரலாறு.

 • மேற்படி பதிகத்துள் சுந்தரர் குறித்துள்ளதற்கேற்ப இக்கோயிலில் 'வயிறுதாரிப் பிள்ளையார் ' சந்நிதி உள்ளது.

 • மேற்படி பதிகத்தில் ஐந்தாவது பாடலைத் தொடங்கிப் பாடும்போது, இறைவன் பக்கத்தில் உள்ள புளிய மரத்தில் சென்று ஒளிந்து கொண்டதாகவும்; அஃதறிந்த சுந்தரர் அங்குச் சென்று பதிகத்தை தொடரவே, இறைவன் அப்புளிய மரத்துக் காய்களையே பொன் காய்களாக விழுமாறு உதிர்க்க, சுந்தரர் அவற்றைப் பெற்றார் என்பதாக இப்பகுதியில் செவிவழிச் செய்தியாகச் சொல்லப்படுகிறது.

 • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்புகள்

 • காஞ்சிபுரத்திலுள்ள பாடல் பெற்ற திருக்கோயில்கள் ஐந்தினுள் இத்திருக்கோயிலும் ஒன்று.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - அரக்கோணம் பேருந்து சாலையில் (கோயில் உள்ள பகுதி பஞ்சுப்பேட்டை எனப்படும்) உள்ளது.

தொடர்பு :

 • 098944 43108

 • பாடல்பெற்றத் தலங்களைத் தொடர்ந்து செல்ல : -
 • < PREV <
  தொண்டை நாட்டு 2வது
  தலம் திருக்கச்சிமேற்றளி
  Table of Contents > NEXT >
  தொண்டை நாட்டு 4வது தலம்
  திருக்கச்சிஅனேகதங்காவதம்


 • காஞ்சிபுரத் தலங்களைத் தொடர்ந்து செல்ல : -
 • < PREV <
  வாணேசம்
  Table of Contents > NEXT >
  திருமாற்பேறு