ஓமாம்புலியூர்

இறைவர் திருப்பெயர்		: பிரணவ வியாக்ர புரீஸ்வரர், துயர்தீர்த்தநாதர், 
				 பிரணவபுரீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: புஷ்பலதாம்பிகை, பூங்கொடி நாயகி.
தல மரம்			: வதரி (இலந்தை)
தீர்த்தம்				: கொள்ளிடம், கௌரிதீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்			: வியாக்ரபாதர் (புலிக்கால் முனிவர்), அம்பிகை முதலியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் -	பூங்கொடி மடவாள்
				 2. அப்பர்  -	ஆராரும் மூவிலைவேல்
Omampuliyur temple

தல வரலாறு

 • புலிக்கால் முனிவரால் (வியாக்ரபாதர்) பூசிக்கப்பெற்றதால் புலியூர் என்றும், வேத ஓமங்களில் (வேள்விகளில்) சிறப்புற்றதால் ஓமம் புலியூர் எனப் பெயர் பெற்றது.

 • இவ்வூர் பிற புலியூர்களிலிருந்து வேறுபாடறியும் பொருட்டு ஓமம் ஆம்புலியூர் = ஓமமாம்புலியூர் எனப்பட்டது. (சம்பந்தர் பாடலில் ஓமமாம்புலியூர் என்றே வருகிறது. ஆனால் அப்பர் பாடலில் ஓமாம்புலியூர் என்று வருகிறது. இக்கோயில் வடதளி என்றும் பாடல்களில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.)

 • இறைவன் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்து உமாதேவிக்கு பிரணவப் பொருளை உபதேசித்தத் தலம். ஓமம் - வேள்வி, வேள்விச்சிறப்புடைய ஊர். பிரணவப் பொருளுபதேசம் நடந்த தலமாதலின் ஓம்-ஆம்-புலியூர் = ஓமாம்புலியூர் என்றாயிற்று என்றும் கூறுவர்.

 • ஊரின் பெயர் - ஓமாம் புலியூர்; கோயில் பெயர் - வடதளி.

சிறப்புகள்

 • மூலவர் சுயம்பு மூர்த்தி - சதுர பீடத்தில் உயர்ந்த பாணத்துடன் காட்சித் தருகிறார்.

 • இத்தலத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி சிறப்புடையது; குருமூர்த்தத் தலம். உபதேசம் செய்த தட்சிணாமூர்த்தி கோயிலுக்குள்ளேயே மூலமூர்த்தியாக உயர்ந்த பீடத்தில் சிலாரூபத்தில் காட்சித் தருகிறார்.

 • சந்நிதியின் ஒருபுறம் சலந்தரனை அழிக்கத் திருமாலுக்குச் சக்கரம் வழங்கிய சிற்பமும்; மறுபுறம் ஐந்து புலியூர்களில் வழிபடப்பட்ட ஐந்து சிவலிங்கங்களும் செதுக்கப்பட்டுள்ளன.

 • சோழர் காலக் கல்வெட்டு ஒன்றும், பல்லவர்கள் காலத்தவை ஐந்தும் ஆக ஆறு கல்வெட்டுக்கள் இக்கோயிலில் உள்ளன.

 • மூன்றாம் குலோத்துங்கன் காலத்திய கல்வெட்டில் இத்தலம் 'வடகரை விருதராசபயங்கர வளநாட்டு மேற்கா நாட்டுப் பிரமதேயம் ஓமாம்புலியூராகிய உலகளந்த சோழசதுர்வேத மங்கலம் ' என்றும்; இறைவன் பெயர் 'வடதளி உடையார் ' என்றும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
சிதம்பரத்திலிருந்தும், காட்டுமன்னார்குடியிலிருந்தும் பேருந்து வசதிகள் உள்ளது.

தொடர்பு :

 • 04144 - 264845

< PREV <
காவிரி வடகரை 30வது
தலம் பழமண்ணிப்படிக்கரை
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 32வது
தலம் கானாட்டுமுள்ளூர்