திருநெய்த்தானம் (தில்லைஸ்தானம்) கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்		: நெய்யாடியப்பர், கிருதபுரீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பாலாம்பிகை.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: சரசுவதி, காமதேனு, கௌதமமுனிவர் ஆகியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் -	மையாடிய கண்டன்மலை. 
				 2. அப்பர்  -	1. காலனை வீழச் செற்ற, 2. பாரிடஞ் சாடிய, 
						3. கொல்லி யான்குளிர், 4. வகையெலா முடையா
						5. மெய்த்தானத் தகம்படியுள். 
Neyttanam temple

தல வரலாறு

 • மக்கள் வழக்கில் தில்லைஸ்தானம் என்று வழங்கப்படுகிறது.

 • சப்தஸ்தானத் தலங்களுள் இதுவும் ஒன்று.

சிறப்புகள்

 • இங்கு இறைவனுக்கு பசு நெய் அபிஷேகம் விசேஷமானது.

 • அம்பிகையின் திருப்பெயர் தேவாரப் பதிகத்துள் இளமங்கையம்மை என்றும் குறிக்கப்படுகிறது.

 • கல்வெட்டுக்களில் இத்தலம் "இராஜராஜ வளநாட்டு பைங்காநாட்டு திருநெய்த்தானம்" என்றும்; சுவாமியின் பெயர் நெய்த்தானமுடையார் என்றும் குறிக்கப்படுகிறது.

 • இக்கல்வெட்டுக்களிலிருந்து, நிபந்தமாக நிலங்கள் அளித்தமை, விளக்கெரிக்கப் பொற்காசுகள் தந்தமை, ஊர்ச்சபையதார் ஸ்தபன மண்டபம் கட்டியது, கோயிற் பணியாளர்களுக்கு நிலங்கள் அளித்தமை, சுவாமியின் நைவேத்தியத்திற்கு நிலங்கள் விட்டது முதலியன தெரியவருகிறது.

 • இலங்கையரசன் கயவாகு என்பவன் இப்பெருமானைத் தன் குலதெய்வமாகக் கொண்டு திருவிழாக்கள் செய்வித்த செய்தியும் கல்வெட்டால் தெரியவருகிறது.

 • இக்கோயிலில் பல்லவர்களும் திருப்பணி செய்துள்ளனர் என்பதற்குச் சான்றாக சிம்மத் தூண்கள் உள்ளதைக் காணலாம்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருவையாற்றுக்கு மிக அருகாமையில் உள்ளது.

தொடர்பு :

 • 04362 - 260553

< PREV <
காவிரி வடகரை 51வது
தலம் திருவையாறு
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 53வது
தலம் பெரும்புலியூர்