திருநல்லம் (கோனேரிராஜபுரம்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: உமாமகேஸ்வரர், பூமீஸ்வரர், பூமிநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: தேகசௌந்தரி, அங்கவளநாயகி.
தல மரம்			: அரசு
தீர்த்தம்				: பிரம தீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்			: 
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் -	கல்லால் நிழல்மேய. 
				  2. அப்பர்   -	கொல்லத் தான்நம னார்தமர்.

தல வரலாறு

  • இங்கு இறைவன் (வைத்தியநாதர்), புரூரவமன்னனின் குட்டநோயைத் தீர்த்ததாக சொல்லப்படுகிறது. (இச்சந்நிதியில் ஜபம் செய்தால் பலமடங்கு பயனுண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது).

சிறப்புக்கள்

  • கண்டராதித்த சோழன் மனைவியான செம்பியன் மாதேவியின் திருப்பணிப் பெற்ற தலம்.

  • கல்வெட்டில் இறைவன் 'திருநல்லம் உடையார் ' என்று குறிக்கப்படுகிறார்.

  • இங்குள்ள கல்வெட்டுக்கள் இராசராசன், இராசேந்திரன், முதலாம் இராசாதிராசன், இரண்டாம் இராசேந்திரன், முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தியவை.

  • வேங்கிபுரம் முதலிப்பிள்ளை என்பவன் நன்கொடையால் கோயில் கட்டப்பட்டதாகவும், 'நக்கன் நல்லத் தடிகள்' என்பவனால் சண்டேசுவரர் உற்சவத் திருமேனி செய்து தரப்பட்டது என்றும், குந்தவை பல நன்கொடைகளைக் கோயிலுக்குத் தந்துள்ளாள் என்றும் பல செய்திகள் கல்வெட்டு வாயிலாக தெரிய வருகின்றன.

  • தலபுராணம் சமஸ்கிருதத்தில் உள்ளது.

  • காரணாகம முறைப்படி பூசைகள் நடைபெறுகின்றன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கும்பகோணம் - வடமட்டம், ஆடுதுறை - வடமட்டம் செல்லும் பேருந்துகளில் சென்று கோனேரிராஜபுரம் கூட்ரோடில் இறங்கி 1 கி. மீ. சென்றால் ஊரை அடையலாம்.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 33வது
தலம் திருவைகல்மாடக்கோயில்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 35வது
தலம் திருக்கோழம்பம்