திருநாகேச்சுரம் (திருநாகேஸ்வரம்)
Sthala puranam of Thirunageshwaram Temple


இறைவர் திருப்பெயர்		: நாகேஸ்வரர், நாகநாதர், சண்பகாரண்யேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: கிரிகுஜாம்பிகை, குன்றமாமுலையம்மை.
தல விநாயகர் 			: சண்பக விநாயகர்.
தல மரம்			: சண்பகம்.
தீர்த்தம்				: சூரிய தீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்			: ஆதிசேஷன், தக்ஷன், கார்க்கோடகன் (மூவரும் நாகராஜாக்கள்), 
				 கௌதமர், 
				 நந்தி, நளன், பராசரர், பகீரதன்முதலியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் - 	1. பொன்னேர் தருமே னியனே, 
						2. தழைகொள்சந்தும் மகிலும். 

				 2. அப்பர்  -	1. கச்சைசேர் அரவர் போலுங், 
						2. நல்லர் நல்லதோர், 
						3. தாயவனை வானோர்க்கும். 

				 3. சுந்தரர் - 	1. பிறையணி வாணு தலாள்.

ஸ்தல புராணம் -

Get the Flash Player to see this player.
nageccaram temple

தல வரலாறு

 • இப்போது மக்கள் வழக்கில் திருநாகேஸ்வரம் என்று வழங்கப்படுகிறது.

 • நாகராஜாக்கள் வழிபட்ட தலமாதலின் 'திருநாகேச்சுரம்' எனப் பெயர் பெற்றது.

 • சிவபெருமானை மட்டுமே வணங்கி வந்த பிருங்கி முனிவரைக் கண்டு வெகுண்ட பார்வதி தேவி, இறைவனைக் குறித்து அர்த்தநாரீசுர வடிவம் வேண்டி இத்தலத்தில் சண்பக மரத்தடியில் கடுந்தவம் புரிந்தார்.

 • ஆதிசேஷன், தக்ஷன், கார்க்கோடகன் (மூவரும் நாகராஜாக்கள்), கௌதமர், நந்தி, நளன், பராசரர், பகீரதன்முதலியோர் வழிபட்டு பேறு பெற்றனர்.

long view of the temple

view of the rAjagOpuram

சிறப்புகள்

 • சேக்கிழார் திருப்பணி செய்த பெருமையுடையது. அவர் மிகவும் நேசித்த தலம். இதனால் தம் ஊரான குன்றத்தூரில் இப்பெயரில் ஒரு கோயிலைக் கட்டினார்.

 • இத்தலம் ராகு கிரகத்திற்குரிய தலமாதலின், இப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்தால் பால் நீல நிறமாகிவிடுகிறது.

 • தலவிநாயகர் - சண்பக விநாயகர் எனப்படுகிறார்.

 • இக்கோயிலுக்கு சண்பகவனம், கிரிகின்னிகைவனம் என்பன வேறு பெயர்கள்.

 • காலையில் குடந்தைக் கீழ்க்கோட்டம், நண்பகலில் திருநாகேச்சுரம், மாலையில் திரும்பாம்புரம் என்று ஒரே நாளில் வழிபடுவது விசேஷம் என்பர்.

 • சேக்கிழார், அவர் தாயார், தம்பி உருவங்கள் கோயிலில் உள்ளன.

 • கண்டராதித்த சோழன் இக்கோயிலைக் கட்டியதாக சொல்லப்படுகிறது.

 • இக்கோயிலில் 16 கல்வெட்டுக்கள் படியெடுக்கப்பட்டுள்ளன; இவை கண்டராதித்த, இராஜராஜன், இராஜேந்திர சோழர் காலத்தியவையாகும்.

அமைவிடம்

இந்தியா - மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இவ்வூர் கும்பகோணத்திற்கு பக்கத்தில் உள்ளது. நகரப் பேருந்துகள் அடிக்கடி செல்கின்றன.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 28வது
தலம் திருக்குடந்தைக் காரோணம்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 30வது
தலம் திருவிடைமருதூர்