திருமாந்துறை

இறைவர் திருப்பெயர்	: ஆம்ரவனேஸ்வரர், மிருகண்டீஸ்வரர்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: அழகம்மை, பாலாம்பிகை
தல மரம்		: மாமரம் (ஆம்ரம்) 
தீர்த்தம்			: காயத்ரி நதி
வழிபட்டோர்		: சூரியன், சந்திரன், இந்திரன், மருதவானவர், 
			  மிருகண்டு முனிவர்  
தேவாரப் பாடல்கள்	: சம்பந்தர் - செம்பொனார் தருவேங்கை 
manthurai temple

தல வரலாறு

  • மாமரத்தைத் தலமரமாகக் கொண்டதால் இப்பெயர். இறைவரும் ஆம்ரவனேஸ்வரர் (ஆம்ரம்-மாமரம்) எனப்படுகிறார்.

  • இது, வடகரை மாந்துறையாகும். கும்பகோணம் அருகில் தென்கரை மாந்துறை என்ற வைப்புத்தலம் உள்ளது.

சிறப்புகள்

  • சோழர் காலக் கல்வெட்டுகள் இரண்டு படி எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இது, லால்குடி இரயில் நிலையத்திலிருந்து மேற்கில் 5-கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது. திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்தும், லால்குடியிலிருந்தும் பஸ் வசதி உள்ளது.

தொடர்பு :

  • 09942740062, 09486640260.

< PREV <
காவிரி வடகரை 57வது
தலம் அன்பில்ஆலந்துறை (அன்பில்)
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 59வது
தலம் திருப்பாற்றுறை