திருக்குருகாவூர்வெள்ளடை

இறைவர் திருப்பெயர்		: சுவேதரிஷபேஸ்வரர், வெள்ளடையீஸ்வரர், வெள்ளடைநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: நீலோத்பலவிசாலாட்சி, காவியங்கண்ணி.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: பால் கிணறு.
வழிபட்டோர்			: 
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் - சுண்ணவெண் ணீறணி (3-124)
				  2. சுந்தரர்   - இத்தனை யாமாற்றை (7-29).
entrance of the temple

தல வரலாறு

  • சோழநாட்டு காவிரி வடகரையில் இது 13வது தலமாகும்.

  • ஊர் = குருகாவூர்; கோயில் = வெள்ளடை.

  • பசியோடிருந்த சுந்தரருக்கு இறைவன் கட்டமுதும், நீரும் தந்து பசியைப் போக்கியருளிய தலம்.

சிறப்புக்கள்

  • தை அமாவாசை நாளில் இறைவன் தல தீர்த்தமான பால் கிணற்றில் எழுந்தருளி தீர்த்தம் கொடுப்பது சிறப்பானது.

  • (சுந்தரருக்கு இறைவன் கட்டமுதும், நீரும் தந்து பசியப்போக்கி அற்புதம் நிகழ்த்திய இடம் "வரிசைப்பற்று" என்றும், "இடமணல்" என்றும் மக்களால் சொல்லப்படுகிறது. அவ்விடம் தென்திருமுல்லைவாயில் செல்லும் வழியில், இங்கிருந்து 1 கி. மீ. தொலைவில் உள்ளது; அவ்விடத்தில் சிவலிங்கம் ஒன்று உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

  • கோயிலில் முதலாம் குலோத்துங்கன், முதலாம் இராசேந்திரன், விக்கிரமசோழன் ஆகியோர் காலத்திய கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன.

  • இத்தலத்து இறைவன் பெயரை வெள்ளடை மகாதேவர் என்றும், குருகாவூர் வெள்ளடையப்பன் என்றும் மேற்படி கல்வெட்டுக்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இக்கல்வெட்டுக்கல் கோயிலுக்கு நிபந்தங்கள் ஏற்படுத்திய செய்திகளைத் தெரிவிக்கின்றன.

பிரகாரச்சுற்று

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
சீர்காழி - தென் திருமுல்லைவாயில் சாலையில், வடகால் என்னும் ஊரில், சாலையில் குருகாவூருக்கு பிரிந்து செல்லும் சாலையில் 1 கி. மீ. சென்றால் குருகாவூரை அடையலாம். தற்போது மக்கள் வழக்கில் திருக்கடாவூர் என்று வழங்குகிறது.

< PREV <
காவிரி வடகரை 12வது
தலம் கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 14வது
தலம் சீர்காழி