திருக்குரக்குக்கா (திருக்குரக்காவல்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: குந்தளேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: குந்தளாம்பிகை.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: கணபதிநதி
வழிபட்டோர்			: அநுமன் முதலியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: அப்பர் - மரக்கொக் காமென வாய்
Kurakkukka temple

தல வரலாறு

  • இத்தலம் மக்கள் வழக்கில் 'திருக்குரக்காவல்' என்று வழங்குகிறது.

  • அநுமன் வழிபட்டுப் பேறு பெற்றத் தலம்.

சிறப்புக்கள்

  • அப்பர் மூலத் திருமேனி அழகாகவுள்ளது; அநுமன் மூர்த்தமும் உள்ளது.

  • வாயில் முகப்பில் அநுமன் சுவாமியைப் பூசிப்பதுபோல வண்ண ஓவியம் தீட்டப்பட்டுள்ளது.

  • சுவாமி, அம்பாள் விமானங்கள் ஏகதள உருண்டையமைப்பில் உள்ளன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
வைத்தீஸ்வரன்கோயில் - திருப்பனந்தாள் சாலையில் 'இளந்தோப்பு ' வந்து; ஊர்த் தொடக்கத்திலேயே உள்ள மருத்துவமனைக் கட்டிடத்திற்குப் பக்கத்தில் செல்லும் (திருக்குரக்காவல்) சாலையில் 3 கி. மீ. உள்ளே சென்றால் கோயிலையடையலாம். கோயில் வரை வாகனங்கள் செல்லும். (3 கி. மீ. தொலைவான இவ்வுட்பாதைக்கு பேருந்து வசதியில்லை)

< PREV <
காவிரி வடகரை 27வது
தலம் திருக்கருப்பறியலூர்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 29வது
தலம் திருவாழ்கொளிபுத்தூர்