திருக்கோழம்பம்

இறைவர் திருப்பெயர்	: கோகிலேஸ்வரர்,கோழம்ப நாதர்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: சௌந்திர நாயகி
தல மரம்		:
தீர்த்தம்			: 
வழிபட்டோர்		: அம்பிகை, சந்தன் என்னும் வித்யாதரன், இந்திரன்
தேவாரப் பாடல்கள்	: 1. சம்பந்தர் -	நீற்றானை நீள்சடை. 
			  2. அப்பர்   -	வேழம் பத்தைவர்.

தல வரலாறு :