கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி (ஆரண்யேசுரர் கோயில்)

kizhaithirukkattuppalli
இறைவர் திருப்பெயர்	: ஆரண்யசுந்தரேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்	: அகிலாண்டநாயகி.
தல மரம்		: பன்னீர் மரம்
தீர்த்தம்			: அமிர்த தீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்		: இந்திரன், நண்டு ஆகியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்	: சம்பந்தர் - செய்யரு கேபுனல்

தல வரலாறு :

  • விருத்திராசுரனைக் கொன்ற பழிநீங்க இந்திரன் வழிபட்ட தலம்.

  • நண்டு பூசித்த பதி.

holy pond of the temple

சிறப்புக்கள் :

  • இக்கோயிலுள் பிரம்மேசர், முனியீசர் என்ற பெயரில் இரு சிவலிங்கங்கள் உள்ளன.

  • மண்டபத்தில் தலப்பதிகக் கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன.

அமைவிடம் :

இந்தியா - மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இத்தலம் சீர்காழி - தரங்கம்பாடி சாலையில் அல்லிவிளாகம் என்னுமிடத்தில் திருவெண்காட்டிற்குப் பிரியும் சாலையில் வந்து இலையமுதுகுளபுரம் தாண்டி, இத்தலத்தை அடையலாம். திருவெண்காட்டிலிருந்து இலையமுதுகுளபுரம் செல்லும் சாலையில் 1-1/2 கி.மீ.-ல் இத்தலம் உள்ளது.

< PREV <
காவிரி வடகரை 11வது
தலம் திருவெண்காடு
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 13வது
தலம் திருக்குருகாவூர்