திருக்கேதாரம் (கேதார்நாத்)

இறைவர் திருப்பெயர்	: கேதாரேஸ்வரர்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: கேதாரகௌரி
தல மரம்		: 
தீர்த்தம்			: மந்தாகினி
வழிபட்டோர்		: உமையம்மை
தேவாரப் பாடல்கள்	: 1. சம்பந்தர் -	தொண்டரஞ்சு களிறும்.
			  2. சுந்தரர்  -	வாழ்வாவது மாயம்மிது.

thirukedharam temple

தல வரலாறு

  • பிருங்கி முனிவர் வண்டு உருவம் தாங்கி,ஈசனை மட்டும் வலம் வந்து போற்றிய நெறிகண்டு, கேதார விரதம் அனுட்டித்து, உமையம்மை இடப்பகம் பெற்ற திருத்தலம்.

  • சுந்தரரும், சம்பந்தரும் இத் தலத்தைக் காளத்தியிலிருந்து தரிசித்தனர்.

சிறப்புகள்

  • இமய மலையின் பனி சூழ்ந்த சிகரங்களுக்கு மத்தியில் எழிலோடு காட்சியளிக்கின்றது.

  • ஆறு மாதங்கள் தேவர்களாலும், ஆறு மாதங்கள் மனிதர்களாலும் வழிபடப்படுகிறது.

  • இன்றும் கேதார விரதம் ஐப்பசி மாத அமாவாசை நாளில் அனுட்டிக்கப்படுகிறது.

  • கேதார்நாத் யாத்திரை இன்றும் புனிதமாகக் கருதப்படுகிறது.

அமைவிடம்

இமயமலைச் சாரலில் உள்ள தலம். டில்லியிலிருந்தும், ஹரித்வாரிலிருந்தும் பஸ் வசதி இருக்கிறது. கௌரிகுண்டதிலிருந்து, 13கீ.மீ.தூரம் மலைப்பாதை. ஆதலால் நடந்தோ, குதிரை மூலமாகவோ செல்ல வேண்டும்

< PREV <
வட நாட்டு 3வது தலம்
அனேகதங்காவதம்
Table of Contents > NEXT >
வட நாட்டு 5வது தலம்
நொடித்தான்மலை