திருக்கருக்குடி (மருதாந்தநல்லூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்	: கருக்குடிநாதர், பிரம்மபுரீசுவரர், சற்குணலிங்கேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்	: அத்வைதநாயகி, கல்யாணநாயகி, சர்வாலங்காரநாயகி.
தல மரம்		: 
தீர்த்தம்			: 
வழிபட்டோர்		: பிரமன், இராமர் முதலியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்	: சம்பந்தர் - நனவிலுங் கனவிலும்.
Karukkudi temple

தல வரலாறு

  • இத்தலம் தற்போது 'மருதாந்தநல்லூர் ' என்று மக்களால் வழங்கப்படுகிறது.

  • சற்குணன் என்ற மன்னன் பூஜித்துப் பேறு பெற்றதால், இத்தல இறைவர் இப்பெயர் பெற்றார்.

  • இராமேசுவர வரலாறு இங்கும் சொல்லப்பட்டு, அநுமத்லிங்கம் என்ற பெயரால் வழிபடப் பெறுகிறது.

சிறப்புக்கள்

  • இக்கோயில் கருவறை விமானங்கள் மிகவும் உயர்ந்தவை.

  • சிவலிங்கத் திருமேனி - சிறிய மூர்த்தி, மிகமிகத் தாழ்வான ஆவுடையார், மண்ணாலானது. கல்லாலான பீடம்.

  • சோழ மன்னன் திரிபுவனச் சக்கரவர்த்தி இராஜராஜ தேவரின் கல்வெட்டு இக்கோயிலில் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கும்பகோணம் - மன்னார்குடி சாலையில் உள்ளது இத்தலம்.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 68வது
தலம் திருக்கலயநல்லூர்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 70வது
தலம் திருவாஞ்சியம்