கற்குடி

(உய்யக்கொண்டான்மலை,
உய்யக்கொண்டான்திருமலை)

இறைவர் திருப்பெயர்		: உஜ்ஜீவநாதஸ்வாமி, உச்சிநாதர், முக்தீசர், கற்பகநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அஞ்சனாக்ஷி (மைவிழியம்மை), பாலாம்பிகை.
தல மரம்			: வில்வம்.
தீர்த்தம்				: பொன்னொளி ஓடை, குடமுருட்டி (இது தஞ்சை மாவட்டத்தில் 
				 ஓடும் ஆறு அல்ல. இது வேறு.), ஞானவாவி, எண்கோண 
				 தீர்த்தம், நாற்கோணதீர்த்தம் என்பன.
வழிபட்டோர்			: கரன், நாரதர், உபமன்யு முனிவர், மார்க்கண்டேயர், 
				 அருணகிரிநாதர் ஆகியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் - 	வடந்திகழ் மென்முலை. 
				 2. அப்பர்  -	மூத்தவனை வானவர்க்கு.
				 3. சுந்தரர் -	விடையா ருங்கொடியாய்.

தல வரலாறு

 • தற்போது மக்கள் வழக்கில் உய்யக்கொண்டான்மலை என்று வழங்குகிறது.

 • இறைவன் கல்லில் - மலையில் குடியிருப்பதால் கற்குடி என்னும் பெயர் பெற்றது.

 • இத்தலத்தில்தான் மார்க்கண்டேயரைக் காப்பாற்றுவதாக உறுதியளித்து இறைவன் அருள் புரிந்தார்.

சிறப்புகள்

 • நந்திவர்ம பல்லவ மன்னனால் அமைக்கப்பெற்ற கோயில்; இப்பகுதிக்கு 'நந்திவர்ம மங்கலம் ' என்னும் பெயருண்டு.

 • இங்கே கரன் வழிபட்ட சிவலிங்கம் 'இடர்காத்தார் ' என்னும் பெயருடன் திகழ்கிறது.

 • இத்தலத்தில் உள்ள தீர்த்தங்களில் குடமுருட்டி என்பது, (தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஓடும் ஆறு அல்ல. இது வேறு) சர்ப்பநதி, உய்யக்கொண்டான் நதி என்றும், கல்வெட்டில் வைரமேகவாய்க்கால் என்றும் உள்ளது.

 • கொடிமரத்தின் முன்பு, மார்க்கண்டேயனைக் காப்பதற்கு - எமனைத் தடுப்பதற்காகக் கருவறை விட்டுநீங்கி வந்து நின்ற, சுவாமியின் - பாதம் உள்ளது.

 • மூலவர் சுயம்பு மூர்த்தி; சதுர ஆவுடையாரில் அழகாக காட்சித் தருகிறார்.

 • கல்வெட்டில் 'நந்திவர்ம மங்கலம்', 'ராஜாஸ்ரய சதுர்வேதி மங்கலம்' இவ்வூர் என்றும்; இறைவன் 'உய்யக்கொண்டநாதர் ' என்றும் குறிக்கப்படுகிறது.

 • (கி. பி. 18ஆம் நூற்றாண்டில் நடைபெற்ற கர்நாடகப் போரின்போது இக்கோயில் பிரெஞ்சுக்காரரும் ஆங்கிலேயரும் மைசூர்க்காரரும் மாறிமாறித் தங்கியிருப்பதற்குரிய யுத்த அரணாக விளங்கியது என்ற செய்தியை 'கெஜட்' வாயிலாக அறிகிறோம்.)

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருச்சிக்குப் பக்கத்தில் உள்ளது; திருச்சியிலிருந்து பேருந்து வசதி உள்ளது.

தொடர்பு :

 • 09443150332, 09443650493.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 3வது
தலம் திருப்பறாய்த்துறை
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 5வது
தலம் திருமுக்கீச்சரம்