கரவீரம் (கரையபுரம்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: கரவீரேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: பிரத்யக்ஷமின்னம்மை.
தல மரம்			: அலரி.
தீர்த்தம்				: அனவரத தீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்			: கௌதமர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - அரியும் நம்வினை யுள்ளன.
Karaviram temple

தல வரலாறு

  • இன்று மக்கள் கரையபரம் என்று வழங்குகின்றனர்.

  • கரவீரம் - பொன்அலரி. அலரியைத் தலமரமாகக் கொண்டதால் இத்தலம் கரவீரம் என்று பெயர் பெற்றது.

சிறப்புக்கள்

  • சிறிய ஊர்; கோயில் பெரியது.
  • அம்பாள் சந்நிதி - திருமணகோல காட்சி.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருவாரூர் - கும்பகோணம் சாலையில் 'வடகண்டம்' என்னும் ஊரையடுத்து 'கரையபுரம்' என்று கேட்டு அவ்வழியில் சென்றால் கோயிலையடையலாம். கோயில் வரை வாகனங்கள் செல்லும்.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 90வது
தலம் திருவிளமர்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 92வது
தலம் திருப்பெருவேளூர்