திருக்கைச்சினம் (கச்சினம்) திருக்கோயில் தல வரலாறு
Sthala puranam of Kaichinam Temple


இறைவர் திருப்பெயர்	: கைச்சினேஸ்வரர், கைச்சினநாதர்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: வெள்வளை நாயகி
தல மரம்		: கோங்கிலவு
தீர்த்தம்			: வச்சிர தீர்த்தம், இந்திர தீர்த்தம், அகத்திய தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்		: அகத்தியர், இந்திரன், திருணபிந்து முனிவர்.
தேவாரப் பாடல்கள்	: சம்பந்தர் - தையலோர் கூறுடையான். 

ஸ்தல புராணம் -

Get the Flash Player to see this player.
தல வரலாறு

  • இந்திரன், மணல் இலிங்கம் செய்து வழிபட்டுப் பின்னர் கைகளால் எடுக்க முற்படும்போது, பெயராமல், கையின் சின்னம் பதிந்தது. எனவே, இத்தலம் கைச்சி(ன்)னம் என்று பெயர் பெற்றுள்ளது.

kaiccinam temple

சிறப்புக்கள்

  • கோச்செங்கணாரின் மாடக் கோவில்.

  • மதுரை ஆதீனத்திற்கு உட்பட்ட கோவில்.

  • இக்கோவிலில், 11 கல்வெட்டுகள் உள்ளன. அதில், சோழருடையது எட்டு, பாண்டியரது ஒன்று, விஜயநகரத்தரசனது இரண்டு, ஆக 11 உள்ளது.

kaiccinam temple

mEtha thetchinAmUrthy

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருவாரூர் - திருத்துறைபூண்டி பேருந்து பாதையில் உள்ளது. திருவாரூர், திருத்துறைபூண்டியிலிருந்து பேருந்து வசதி உள்ளது.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 121வது
தலம் வலிவலம்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 123வது தலம்
திருக்கோளிலி (திருக்குவளை)