கடுவாய்க்கரைப்புத்தூர் (ஆண்டார் கோயில்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: சொர்ணபுரீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சொர்ணாம்பிகை, சிவாம்பிகை.
தல மரம்			: வன்னி.
தீர்த்தம்				: திரிசூல கங்கை.
வழிபட்டோர்			: காசிபர் முனிவர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: அப்பர் - ஒருத்த னைமூ வுலகொடு.

தல வரலாறு

  • குடமுருட்டியாற்றின் கரையில் உள்ள தலம்; 'குடமுருட்டி'க்கு பழைய பெயர் 'கடுவாய்.' புத்தூர் என்பது ஊரின் பெயர். (இப்பெயரில் பல ஊர்களிருப்பதால், வேறுபாடு தெரிவதற்காக இத்தலம் 'கடுவாய்க்கரைபுத்தூர் ' என்று வழங்கலாயிற்று.

  • காசிபர் முனிவர் இத்தலத்தில் வழிபட்டார்.

சிறப்புக்கள்

  • இக்கோயிலின் முன் மண்டபம் கருங்கல்லால் ஆனது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
குடவாசல் - வலங்கைமான் பேருந்துச் சாலையில் சென்று இக்கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 96வது
தலம் திருநாலூர்மயானம்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 98வது
தலம் திருஇரும்பூளை