திருக்கடவூர் மயானம் - (திருமெய்ஞ்ஞானம்)

இறைவர் திருப்பெயர்	: பிரம்மபுரீஸ்வரர்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: மலர்க்குழல் மின்னம்மை
தல மரம்		: 
தீர்த்தம்			: காசி  தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்		: பிரமன், மார்க்கண்டேயர்.
தேவாரப் பாடல்கள்	: 1. சம்பந்தர் -	வரிய மறையார் பிறையார்.
			  2. அப்பர்   -	குழைகொள் காதினர்.
			  3. சுந்தரர்  -	மருவார் கொன்றை. 
kadavur mayanam temple

தல வரலாறு

  • இறைவன், பிரமனை ஒரு கல்பத்தில் எரித்து, நீராக்கி, மீண்டும் உயிர்ப்பித்துப் படைப்புத் தொழிலை அருளிய தலமாதலின் இப் பெயர் பெற்றது.

  • எமவாதனையைக் கடத்தற்குரிய ஊர்.

சிறப்புக்கள்

  • இத் தலத்தின் காசித் தீர்த்ததிலிருந்துதான் திருக் கடவூர் வீரட்டானேச்சுவரருக்கு நாள்தோறும் திருமஞ்சன நீர் கொண்டு வரப்படுகிறது.

  • இவ் வூரில் உள்ள 16 கல்வெட்டுகளில் ,15 பிற்கால சோழர்கள், ஒன்று பாண்டிய மன்னன் கல்வெட்டுகள் உள்ளன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
மிகப் புகழ் பெற்ற திருக்கடையூருக்குக் கிழக்கே 2கீ.மீ தூரத்தில் உள்ளது.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 47வது
தலம் திருக்கடவூர் வீரட்டம்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 49வது
தலம் திருவேட்டக்குடி