திருக்கடைமுடி (கீழையூர், கீழூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: கடைமுடிநாதர், அந்திசம்ரக்ஷணீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அபிராமி.
தல மரம்			: கிளுவை
தீர்த்தம்				: கருணாதீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்			: பிரமன், கண்வமகரிஷி ஆகியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - அருத்தனை அறவனை
kadaimudi temple

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் கீழையூர் என்றும் கீழூர் என்றும் வழங்குகிறது. (கீழையூர் என்பது ஏழு ஊர்கள் சேர்ந்து - மிகப் பெரிய ஊர். இதனால் இதற்கு ஏழூர் என்றும் பெயர் வழங்குகிறது. (திருச்சென்னம்பூண்டி - என்னும் ஊரே கல்வெட்டின்படி கடைமுடி என்பர் ஆய்வர்.

  • பிரமன், கண்வமகரிஷி முதலியோர் வழிபட்டதாக ஐதீகம்.

view of kadaimudinAthar temple vimAnA

சிறப்புக்கள்

  • காவிரி இங்கு வடக்கு முகமாகவந்து மேற்காக ஓடுவது சிறப்பாகச் சொல்லப்படுகிறது.

  • மூலவர் - சற்று உயர்ந்த பாணத்துடன் தரிசனம் தருகிறார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
மயிலாடுதுறை - பூம்புகார் சாலையில்; மேலையூர் மேலப்பாதி தாண்டி, கீழையூர் என்று பெயர்ப்பலகையுள்ள ஊரையும் கடந்து, சற்று மேலே சென்று 'சத்திரம் Stop' என்னுமிடத்தில் கீழையூர் 2 கி.மீ. என்று கைகாட்டி உள்ள இடத்தில் அது காட்டும் பாதையில் சென்று, கீழையூர் பேருந்து நிற்குமிடத்தில் இடப்பால் திரும்பிச் சென்றால் கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
காவிரி வடகரை 17வது
தலம் திருக்கண்ணார்கோயில்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 19வது
தலம் திருநின்றியூர்