இடையாறு (T. எடையார்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: மருதீஸ்வரர், இடையாற்றீசர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: ஞானாம்பிகை, சிற்றிடைநாயகி.
தல மரம்			: வன்னி
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: சுகர்முனிவர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: சுந்தரர் - முந்தையூர் முதுகுன்றங்.

idaiyaru temple

தல வரலாறு

  • சுகர் முனிவர் வழிபட்டது.

  • கோயிலில் கிடைத்த கல்வெட்டில் இவ்விறைவன் 'மருதந்துறை உடைய நாயனார் ' என்று குறிக்கப்படுகின்றார்.

  • இங்குள்ள முருகனின் (சண்முகர்) பெயரினை 'கலியுகராமப் பிள்ளையார் ' என்று கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது.

சிறப்புகள்

  • மேற்கு நோக்கிய சந்நிதி. கொடிமரமில்லை.

  • இக்கோயிலில் சோழர், பாண்டியர், விஜயநகர மன்னர் காலத்திய கல்வெட்டுக்கள் கிடைத்துள்ளன.

  • இக்கோயில் கி.பி. 1471-ல் ஒரிசா மன்னன் ஒருவனால் அழிக்கப்பட்டு, பின்பு 10 ஆண்டுகள் கழித்து சாளுவ நரசிம்மனின் பிரதிநிதியால் கட்டப்பட்டதாகக் கல்வெட்டின் மூலம் தெரிகிறது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருக்கோயிலூரிலிருந்து திருவெண்ணெய்நல்லூர் வழியாக அரசூர் செல்லும் பாதையில் சித்தலிங்க மடத்தையத்து இடையாறு உள்ளது.

தொடர்பு :

  • 04146 - 216045, 9442423919

idaiyaru temple idaiyaru temple

vimanam siva in yoga

< PREV <
நடு நாட்டு 12வது தலம்
திருஅறையணிநல்லூர்
(அரகண்ட நல்லூர்)
Table of Contents > NEXT >
நடு நாட்டு 14வது தலம்
திருவெண்ணெய்நல்லூர்