எதிர்கொள்பாடி (மேலைத்திருமணச்சேரி)

இறைவர் திருப்பெயர்		: ஐராவதேஸ்வரர், மதயானேஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சுகந்த குந்தளாம்பிகை, மலர்குழல்மாது.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: ஐராவதம்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: சுந்தரர் - மத்த யானை ஏறி
edirkolpadi temple

தல வரலாறு

  • இத்தலம் மக்கள் வழக்கில் மேலைத் திருமணஞ்சேரி என்று வழங்குகிறது.

  • வேள்விக்குடியில் திருமணஞ் செய்துகொண்டு அத்திருமணக் கோலத்துடன் வந்த தன் அடியவனான அரசகுமாரனை அவனுடைய அம்மானைப்போல இறைவன் வந்து எதிர்கொண்டழைத்துச் சென்றமையால் இத்தலம் எதிர்கொள்பாடி என்றாயிற்று. (இப்பெயர் பண்டைக் காலத்தில் 'எருதுபாடி' என்று திரிந்து வழங்கியதாகவும் செய்தியொன்று தெரிவிக்கின்றது.)

சிறப்புக்கள்

  • ஐராவதம் வழிபட்டுப் பேறு பெற்றத் தலம்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
மயிலாடுதுறையிலிருந்து குத்தாலம் வழியாகத் இவ்வூருக்கு நகரப் பேருந்து செல்கின்றது. கோயில் வரை வாகனங்களில் செல்லலாம்.

< PREV <
காவிரி வடகரை 23வது
தலம் திருவேள்விக்குடி
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 25வது
தலம் திருமணஞ்சேரி