திருச்சோற்றுத்துறை

இறைவர் திருப்பெயர்		: ஓதனவனேஸ்வரர், தொலையாச் செல்வர், 
				 சோற்றுத்துறை நாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அன்னபூரணி, ஒப்பிலாம்பிகை.
தல மரம்			: பன்னீர் மரம்
தீர்த்தம்				: காவிரி.
வழிபட்டோர்			: இந்திரன், சூரியன், கௌதமர் ஆகியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் -	செப்ப நெஞ்சே. 

				 2. அப்பர்  -	1. பொய்விரா மேனி, 
						2. காலை யெழுந்து, 
						3. கொல்லை யேற்றினர், 
						4. மூத்தவனாய் உலகுக்கு

				 3. சுந்தரர் -	அழல்நீர் ஒழுகி.

thiruchotruthurai temple

தல வரலாறு

 • வழிபடும் அடியவர்களின் பசிப் பிணி தீர, இறைவன் உணவு வழங்குபவன்; ஆதலின் இத்தலம் சோற்றுத்துறை எனப்பட்டது. (பிறவிப்பிணி தீர இறைவன் வீடு பேறு வழங்குபவன் என்பது பொருள்.)

 • அடியார்கள் பசிப்பிணியால் வருந்தியபோது இறைவன் அக்ஷய பாத்திரம் வழங்கி அனைவரின் பசியையும் போக்கியதால் இறைவன் இறைவிக்குத் தொலையாச் செல்வர், அன்னபூரணி என்ற திருப்பெயர்கள் வழங்கலாயிற்று.

சிறப்புகள்

 • இது சப்தஸ்தானத் தலங்களுள் ஒன்று.

 • ஊர்ப்பெயருக்கேற்ப சப்தஸ்தான விழாவில் ஏழூர்வலம் வரும் அடியார்களுக்கு இங்கு அன்னம் பாலிப்பு நடைபெறுகிறது.

 • தலப் பதிகக் கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன.

 • இத்தலத்திற்குச் மேலும் சிறப்பு சேர்க்கும் மூர்த்தியாக அர்த்த மண்டப நுழைவு வாயிலில் பெரிய ஆறுமுகப் பெருமான் மூர்த்தம் உள்ளது.

 • தனிக்கோயிலில் அம்பாள் திருமணக்கோலமாக காட்சி தருகிறாள்.

 • முதலாம் ஆதித்த சோழன் இக்கோயிலுக்குப் பல திருப்பணிகளைச் செய்துள்ளான். சோழர் காலக் கல்வெட்டுக்கள் இக்கோயிலுக்கு அம்மன்னர்கள் விளக்கெரிக்கவும், நிவேதனத்திற்காகவும், விழாக்கள் எடுக்கவும் நிலமும் பொன்னும் தந்த செய்திகளைத் தெரிவிக்கின்றன.

thiruchotruthurai temple

thiruchotruthurai temple

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருவையாறு மற்றும் திருக்கண்டியூரிலிருந்து பேருந்து வசதிகள் உள்ளன.

தொடர்பு :

 • சிவ. கண்ணன் டிரஸ்டி : 09943884377.
 • மனோகர் அகோர சிவம் : 08344658671.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 12வது
தலம் திருக்கண்டியூர்வீரட்டம்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 14வது
தலம் திருவேதிகுடி