திரிசிராப்பள்ளி (திருச்சிராப்பள்ளி)

இறைவர் திருப்பெயர்		: மாத்ருபூதேஸ்வரர், தாயுமானேஸ்வரர், தாயுமானவர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: மட்டுவார்குழலி, சுகந்தகுந்தளாம்பிகை.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: காவிரி.
வழிபட்டோர்			: பிரமன், இந்திரன் சடாயு, சப்தரிஷிகள், திரிசிரன், 
				 சாரமாமுனிவர், மௌனகுரு, தாயுமானவர் முதலியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் -	நன்றுடையானைத் தீயதிலானை. 
				 2. அப்பர்  -	மட்டு வார்குழ லாளொடு.
thiruchirappalli (malaikkottai) temple

தல வரலாறு

 • தற்போது மக்களால் திருச்சிராப்பள்ளி, திருச்சி என்று வழங்குகிறது.

 • எல்லா உயிர்க்கும் தந்தையாகவுள்ள இறைவன் ஒரு பெண்ணுக்கு மகப்பேறு காலத்தில் தாயாக வந்து உதவி செய்தமையால் தாயுமானவர் (தாயும் ஆனவர்) என்று பெயர் பெற்றார்.

 • திரிசிரன் (மூன்று தலைகளை கொண்ட அசுரன்) வழிபட்ட இடமாதலின் இஃது 'திரிசிராப்பள்ளி ' என்று பெயர் பெற்றது.

சிறப்புகள்

 • இத்தலத்திற்கு தென் கயிலாயம் (தக்ஷிண கைலாசம்) என்றும் பெயருண்டு.

 • மலையடிவாரத்தில் உள்ள மாணிக்க விநாயகரைத் தொழுதுதான் மலையேற வேண்டும்; வழியில் நூற்றுக்கால் மண்டபமுள்ளது. தொடர்ந்து ஏறிச் சென்றால் மலையின் நடுவிடத்தில் தாயுமானவர் திருக்கோயில் உள்ளது.

 • மலையின் உச்சியில் "பிள்ளையார் " (உச்சிப் பிள்ளையார்) உள்ளார்.

 • தாயுமானப் பெருமானைக் காண 258 படிகளைக் கடந்து செல்ல வேண்டும்.

 • சந்நிதியில் சம்பந்தரின் பதிகம் சலவைக் கல்லில் பதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 • தாயுமானவர் இத்தலத்தில் வாழ்ந்தார். இவருடைய குருவே, மௌனகுரு சுவாமிகள்.

 • சைவ எல்லப்ப நாவலர் இத்தலத்திற்குத் தல புராணம் (செவ்வந்திப் பிராணம்) பாடியுள்ளார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
தமிழகத்தின் பெரு நகரங்களுள் ஒன்று. தமிழகத்தின் எல்லா நகரங்களிலிருந்தும் பேருந்து வசதிகள் உள்ளன. சென்னையிலிருந்து விரைவுப் பேருந்து மூலமாகவும், புகைவண்டி மூலமாகவும் இத்தலத்தை அடையலாம். புகைவண்டி சந்திப்பு நிலையம். சிவில் விமான நிலையமும் உள்ளது.

தொடர்பு :

 • 0431 - 2704621, 2710484.

< PREV <
காவிரி தென்கரை 5வது
தலம் திருமுக்தீச்சரம்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 7வது
தலம் திருஎறும்பியூர்

See Also:

 • Baby names in Sanskrit and Tamil