சேய்ஞலூர் (சேங்கனூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: சத்தியகிரீஸ்வரர், சத்யகிரிநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: சகிதேவியம்மை.
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: மண்ணியாறு. (சத்திய புஷ்கரணி - குளம்)
வழிபட்டோர்			: சிபி, அரிச்சந்திரன் ஆகியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - நூலடைந்த கொள்கையாலே
ceygnalur temple

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் 'சேங்கலூர் ' என்று வழங்குகிறது.

  • இத்தலச் சிறப்பைக் கந்தபுராணம், வழிநடைப்படலத்தில் பேசுகிறது. சூரனை அழிப்பதற்காக வந்த முருகப்பெருமான் இத்தலத்தில் சிவபெருமானை வழிபட்டு, சர்வசங்காரப் படைக்கலத்தை - உருத்திர பாசுபதத்தைப் பெற்றார். சேய் - முருகன். சேய்க்கு நல்லதாக அமைந்த ஊராதலின் சேய் + நல் + ஊர் = சேய்ஞலூர் என்று பெயர் பெற்றது.

சிறப்புகள்

  • சண்டேசுவர நாயனாரின் அவதாரத் தலம்.

  • சத்தியகிரி, குமாரபுரி, சண்டேசுவரபுரம் என்ப வேறு பெயர்.

  • கோச் செங்கட்சோழன் கட்டிய மாடக்கோயில், கோயில் 'கட்டுமலை' மேல் உள்ளது. கர்ப்பக்கிரகத்தைச் சுற்றிலும் மலைமேல் ஒரு பிராகாரமும், சுற்றிக் கீழே ஒரு பிராகாரமும் உள்ளன.

  • சண்டேசுவரரின் திருமுடியில் பிறை, சடை, குண்டலம், கங்கையுள்ளன. நாயனாருக்கு காட்சித் தந்த சிறப்பைக் குறிக்கும் வகையில் இவ்வாறு அமைந்திருப்பது தனிச்சிறப்பாகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
கும்பகோணம் - திருப்பனந்தாள் சாலையில், நெடுங்கொல்லை கிராமம் தாண்டி, சேங்கனூர் கூட்டுரோடில் ''ஸ்ரீ சண்டேசுவர நாயனார், பெரியவாச்சான்பின்ளை அவதாரத் தலத்திற்கு செல்லும் வாயில் " என்ற பெயர்வளைவு உள்ளது. அவ்விடத்தில் வலப்புறமாக பிரிந்து செல்லும் (சேங்கனூர் சாலையில்) பாதையில் 1-கி. மீ. உள்ளே சென்றால் ஊரையடையலாம்.

தொடர்பு :

  • 0435 - 2457459, 09345982373.

< PREV <
காவிரி வடகரை 40வது
தலம் திருஆப்பாடி
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 42வது
தலம் திருந்துதேவன்குடி