திருஅன்னியூர் (பொன்னூர்)

thiruanniyur temple
இறைவர் திருப்பெயர்	: ஆபத்சகாயேசுவரர், லிகுசாரண்யேஸ்வரர், 
			  அக்னீசுவரர், பாண்டதவேசுவரர், ரதீசுவரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்	: பிருகந்நாயகி, பெரியநாயகி.
தல மரம்		: எழுமிச்சை
தீர்த்தம்			: வருணதீர்த்தம், அக்னிதீர்த்தம் (இரண்டும் ஒன்றே)
வழிபட்டோர்		: வருணன், அக்கினி, சூரியன், ரதி, பாண்டவர் 
			  முதலியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்	: 1. சம்பந்தர் - 	மன்னி யூரிறை
			  2. அப்பர்   - 	பாற லைத்த படுவெண்

தல வரலாறு

  • இத்தலம் தற்போது பொன்னூர் என்று வழங்குகிறது.

  • இத்தலத்தில் வருணன், அக்கினி, சூரியன், ரதி, பாண்டவர் ஆகியோர் வழிபட்டு பேறு பெற்றனர்.

view of the vimAnA

சிறப்புகள்

  • இத்தலத்திற்கு லிகுசாரண்யம், பாஸ்கரக்ஷேத்திரம், பானுக்ஷேத்திரம் என்பன வேறு பெயர்கள்.

  • பிராகாரத்தில் ஆதிமூல லிங்கம் - அக்கினிக்குக் காட்சித் தந்த மூர்த்தி உள்ளார்.

  • சம்ஸ்கிருதத்தில் 'லிகுசாரண்ய மகாத்மியம் ' என்ற பெயரில் தலபுராணம் உள்ளது.

அமைவிடம்

இந்தியா; மாநிலம் : தமிழ் நாடு
மயிலாடுதுறையிலிருந்தும், நீடூரிலிருந்தும் செல்லலாம். மயிலாடுதுறையிலிருந்து மணல்மேடு செல்லும் பேருந்து இவ்வூர் வழியாகச் செல்கிறது. மயிலாடுதுறையிலிருந்து இத்தலம் 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.

தொடர்பு :

  • 04364-250758; 250755.

< PREV <
காவிரி வடகரை 21வது
தலம் திருநீடூர்
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 23வது
தலம் திருவேள்விக்குடி