திருஆனைக்கா

இறைவர் திருப்பெயர்	: நீர்த்தீரள்நாதர், ஜம்புகேசுவரர்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: அகிலாண்டநாயகி, அகிலாண்டேசுவரி
தல மரம்		: வெண்நாவல்
தீர்த்தம்			: காவிரி,இந்திரதீர்த்தம், சந்திரதீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்		: அம்பிகை, சிலந்தி,யானை.
தேவாரப் பாடல்கள்	: 1. சம்பந்தர் -	1. மழையார் மிடறா, 
					2. வானைக்காவில் வெண்மதி, 
					3. மண்ணது வுண்டரி (கூடற்சதுக்கம்). 

			 2. அப்பர்  -	1. கோனைக் காவிக், 
					2. எத்தாயர் எத்தந்தை, 
					3. முன்னானைத் தோல்போர்த்த. 

			 3. சுந்தரர் -	மறைகள் ஆயின நான்கும்
thiruanaikkatemple

தல வரலாறு

 • பிரமன் திலோத்தமை மேல் காதல் கொண்ட பாவம் தீரும் பொருட்டு பூசித்த தலம்.

 • ஆனை வழிபட்டதால், இத்தலம் இப்பெயர் பெற்றது.

 • இறைவனைப் பூசித்த சிலந்தி, அடுத்தப் பிறவியில் ஆனையேறாத பல மாடக்கோயில்கள் கட்டிய சோழ மாமன்னர் கோச்செங்கட்சோழராக அருள்பெற்ற இடம்.

 • நடராஜர் சந்நிதிக்கு எதிரில் கோட்செங்கட் சோழ நாயனாரின் திருவுருவம் தனிச் சந்நிதியில் அமையப்பெற்றுள்ளது.

 • இஃது கோட்செங்கட் சோழ நாயனார் அவதாரப் பதியாகும்.

  அவதாரத் தலம்	: திருஆனைக்கா.
  வழிபாடு		: லிங்க வழிபாடு.
  முத்தித் தலம் 	: தில்லை (சிதம்பரம்).
  குருபூசை நாள் 	: மாசி - சதயம்.
  

 • ஈசன், சித்தராக வந்து திருநீறு அளித்து, அதனைக் கூலியாக்கி, நான்காவது பிராகார மதிற்சுவர் கட்டியதால், அது, திருநீற்றான் மதில் எனப்படுகிறது.

 • சோழ மன்னன் காவிரியில் நீராடும்போது கழன்று விழுந்த ஆரத்தை, இறைவன் திருமஞ்சன நீர் குடத்தின் மூலமாக, தான் ஏற்றார்.

சிறப்புகள்

 • மிகப்பெரிய திருக்கோயில்.

 • பஞ்ச பூத தலங்களுள் இது அப்புத் தலமாகும்.

 • ஆதிசங்கரர், இங்குள்ள அம்பிகைக்கு இரண்டு ஸ்ரீ சக்கரங்களைச் செய்து, அதைத் தோடாக அணிவித்தார்.

 • பிற்காலச் சோழர்கள், பாண்டியர்கள், விஜயநகர அரசர்கள், மதுரை நாயக்கர்கள் ஆகியோர் காலத்து கல்வெட்டுகள் மொத்தம் 154 உள்ளன.

அமைவிடம்
	அ/மி. ஜம்புகேசுவரர் திருக்கோயில், 
	திருஆனைக்கா, 
	திருச்சிராப்பள்ளி.

	தொலைபேசி : 0431 - 2230257.

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
இத்தலம் திருச்சிராப்பள்ளி நகரில் உள்ளது. திருச்சிராப்பள்ளி தமிழ் நாட்டின் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் பேருந்து மூலமாகவும், இரயில் மூலமாகவும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சிராப்பள்ளி நகரிலிருந்து நகரப் பேருந்துகள் உள்ளன.

< PREV <
காவிரி வடகரை 59வது
தலம் திருப்பாற்றுறை
Table of Contents > NEXT >
காவிரி வடகரை 61வது
தலம் திருப்பைஞ்ஞீலி

 • கோட்செங்கச் சோழ நாயனாரின் வரலாறு (மூலம்)