திருஆலவாய் (மதுரை)

 
இறைவர் திருப்பெயர்	: சொக்கலிங்கப்பெருமான், சோம சுந்தரேஸ்வரர் 
இறைவியார் திருப்பெயர்	: அங்கயற்கண்ணி, மீனாட்சிதேவி 
தல மரம்		: கடம்பு	 
தீர்த்தம்			: பொற்றாமரை, வைகை ஆறு, எழுகடல் 
வழிபட்டோர்		: இந்திரன் முதலானோர். 
தேவாரப் பாடல்கள்	: 1. சம்பந்தர் -	1. நீல மாமிடற் (1-94), 
					2. மந்திரமாவது நீறு (2-66), 
					3. மானின்நேர்விழி மாதராய் (3-39), 
					4. காட்டு மாவ துரித்துரி (3-47), 
					5. செய்ய னேதிரு (3-51), 
					6. வீடலால வாயிலாய் (3-52), 
					7. வேத வேள்வியை (3-108), 
					8. ஆலநீழ லுகந்த (3-115), 
					9. மங்கையர்க் கரசி (3-120). 
 
			 2. அப்பர்  -	1. வேதியா வேத கீதா (4-62), 
					2. முளைத்தானை முன்னே (6-19). 

தல வரலாறு

 • இந்திரன் விருத்திராசுரனைக் கொன்ற சாபம் தீர்க்க விமானத்தில் எழுந்தருளியது.

 • இறைவன், சௌந்திர பாண்டியனாக இருந்து ஆட்சி செய்தது.

 • அங்கயற்கண்ணியாம் தடாதகைப் பிராட்டியார் இறைவனை மணம் புரிந்து ஆட்சி செய்த பதி.

 • 64 திருவிளையாடல்கள் புரிந்த தலம்.

 • இராஜசேகர பாண்டியனுக்கு இறைவன் வெள்ளியம்பலத்தில் கால் மாறி ஆடிய தலம்.

 • மாணிக்க வாசகர் இறைவனது பெருமையை அரிமர்த்தன பாண்டியனுக்கு உணர்த்திய தலம்.

 • கூன் பாண்டியனின் வெப்பு நோய் ஞானசம்பந்தரால் நீக்கப்பெற்று, நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் ஆகிய தலம்.
   
  	அவதாரத் தலம்	: ஆலவாய் (மதுரை). 
  	வழிபாடு		: குரு வழிபாடு. 
  	முத்தித் தலம் 	: மதுரை. 
  	குருபூசை நாள் 	: ஐப்பசி - பரணி. 
  
Madurai temple

சிறப்புகள்

 • ஐந்து சபைகளுள் இது வெள்ளிச் சபை.

 • தமிழ் சங்கம் நிறுவி தமிழ் வளர்த்த தலம்.

 • சம்பந்தர் அனல், புனல் வாதம் செய்து சைவத்தை நிலைப் பெறச் செய்த இடம்.

 • மங்கையர்க்கரசியார், குலச்சிறையார் சைவம் வளர்த்த தலம்.

 • மூர்த்தி நாயனார் அவதரித்த தலம். சொக்கநாதருக்கு சாற்ற மூர்த்தி நாயனார் சந்தனம் அரைத்தச் சந்தனக்கல் இன்றும் கோயிலில் உள்ளது.
   
  	அவதாரத் தலம்	: மதுராபுரி - ஆலவாய் (மதுரை). 
  	வழிபாடு		: இலிங்க வழிபாடு. 
  	முத்தித் தலம் 	: மதுரை. 
  	குருபூசை நாள் 	: ஆடி - கார்த்திகை. 
  

  அமைவிடம்

   
  	அ/மி. ஸ்ரீமீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில், 
  	மதுரை - 625 001. 
   
  	இ. ஆணையர் / செயல் அலுவலர் 
  	தொலைபேசி 	: 0452 - 2344360. 
  
  மாநிலம் : தமிழ் நாடு
  மதுரை தமிழ் நாட்டின் முக்கிய ஊராகும்.பேருந்துகளும், இரயில் வண்டிகளும் வெகுவாக உள்ளன.

See Also:
1. திருவிளையாடல் புராணம் (மூலம்)
2. Stories of thiruviLaiyADal purANam
3. மூர்த்தி நாயனார் வரலாறு (மூலம்)
4. நின்றசீர் நெடுமாற நாயனார் வரலாறு (மூலம்)

< PREV <
ஈழ நாட்டு 2வது
தலம் திருக்கேதீச்சரம்
Table of Contents > NEXT >
பாண்டி நாட்டு 2வது
தலம் திருஆப்பனூர்