திருஆலம்பொழில் (திருவாலம்பொழில், திருவாம்பொழில்)
கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்		: ஆத்ம நாதேஸ்வரர்
இறைவியார் திருப்பெயர்		: ஞானாம்பிகை.
தல மரம்			: ஆல்
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: காசிபர், அஷ்டவசுக்கள் முதலியோர்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: அப்பர் - கருவாகிக் கண்ணுதலாய் (6-86).

தல வரலாறு

  • மக்கள் வழக்கில் திருவாலம்பொழில், திருவாம்பொழில் என வழங்குகிறது. thiruvalampozhil temple

  • இத்தலக் கல்வெட்டில் இறைவனை "தென் பரம்பைக்குடி திருவாலம் பொழில் உடைய நாதர் " என்று குறிக்கப்படுவதுடன், அப்பரும், தம் திருத்தாண்டகத்தில், "தென் பரம்பைக்குடியின்மேய திருவாலம் பொழிலானைச் சிந்தி நெஞ்சே " என்று பாடியுள்ளார். இதிலிருந்து ஊர் - பரம்பைக்குடி என்றும்; கோயில் - திருவாலம் பொழில் என்றும் வழங்கப்பட்டதாகத் தெரிகின்றது.

சிறப்புகள்

  • காசிபர், அஷ்டவசுக்கள் வழிபட்டு பேறு பெற்ற சிறப்புடையத் தலம்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருக்கண்டியூரிலிருந்து திருக்காட்டுப்பள்ளிக்குச் செல்லும் சாலையில் உள்ள தலம். கண்டியூரிலிருந்து நகரப் பேருந்துகள் செல்கின்றன. திருவையாற்றிலிருந்து பூதலூர் வழயாகத் திருச்சி செல்லும் பேருந்தில் வந்தால் இத்தலத்திலேயே இறங்கலாம்.

தொடர்பு :

  • 04365 - 284573

< PREV <
காவிரி தென்கரை 9வது
தலம் (மேலை) திருக்காட்டுப்பள்ளி
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 11வது
தலம் திருப்பூந்துருத்தி