திருஆக்கூர் (தான்தோன்றி மாடம்) தலவரலாறு

 
இறைவர் திருப்பெயர்	: தான் தோன்றி நாதர், சுயம்பு நாதர்
இறைவியார் திருப்பெயர்	: வாணெடுங்கண்ணியம்மை, கட்கநேத்ரி
தல மரம்		: 
தீர்த்தம்			: குமுத தீர்த்தம்
வழிபட்டோர்		: சிறப்புலி நாயனார்
தேவாரப் பாடல்கள்	: 1. சம்பந்தர் -	அக்கிருந்த ஆரமும் (2-42). 
			  2. அப்பர்   -	முடித்தா மரையணிந்த (6-21).
akkur thanthonrimatam

தலவரலாறு

  • தானாகவே தோன்றிய சுயம்புமூர்த்தி உள்ள கோவில்.

சிறப்புகள்

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
மயிலாடுதுறை-பொறையாறு பஸ் பாதையில் உள்ளது.

தொடர்பு :

  • 04364-280005
  • 09442419509

< PREV <
காவிரி தென்கரை 45வது
தலம் தலைச்சங்காடு
Table of Contents > NEXT >
காவிரி தென்கரை 47வது
தலம் திருக்கடவூர் வீரட்டம்