திருப்பெருமங்கலம் -
ஏயர்கோன்கலிக்காம நாயனாரின் அவதாரத் தலம்

thirupperumangkalam - Birth place of EyarkOnkalikkAma nAyanAr


இறைவர் திருப்பெயர்		: வன்தொண்டீசுவரர், விருந்தீசுவரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: அபிராமி.

 • இத்தலம் ஏயர்கோன்கலிக்காம நாயனார் அவதரித்து திருத்தொண்டு ஆற்றியத் திருப்பதி.

 • நாயனாரின் திருவுருவச் சிலை தனிச் சந்நிதியில் உள்ளது.
  	அவதாரத் தலம்	: திருப்பெருமங்கலம்.
  	வழிபாடு		: இலிங்க வழிபாடு.
  	முத்தித் தலம் 	: திருப்பெருமங்கலம்.
  	குருபூசை நாள் 	: ஆனி - ரேவதி.
  

 • ஏயர்கோன்கலிக்காம நாயனாரே மானக்கஞ்சாற நாயனாரின் மருமகனார் ஆவார்.

அமைவிடம்
	அ/மி. விருந்தீசுவரர் திருக்கோயில், 
	திருப்பெருமங்கலம்
	திருப்புன்கூர் (வழி),
	நாகப்பட்டினம் (மாவட்டம்).

	தொலைபேசி : 04364 - 279028.

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
திருப்பெருமங்கலம் என்னும் இத்திருத்தலம் பூம்புகாரிலிருந்து திருவெண்காடு - வைத்தீஸ்வரன்கோயில் - திருப்புன்கூர் மார்க்கத்தில் சுமார் 16-கி.மீ. தொலைவு ஆகும்.


 • ஏயர்கோன்கலிக்காம நாயனார் புராணம் (மூலம்)