யுகசித்தீசம்

yugasiddhIsam
 
இறைவர் திருப்பெயர்		: யுகசித்தீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			: முருக்கை.
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			:  

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • வெளிபிரகாரத்தில் தல மரத்திற்கு அருகில் யுகசித்தீசம் உள்ளது. இதன் அருகில் பாதாளேஸ்வரர் சிவலிங்க மூர்த்தம் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - யுகசித்தீசம்; கச்சபேசத்துள் உள்ளது.

< PREV <
விசுவநாதம்
Table of Contents