விசுவநாதேசம்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: (காசி) விசுவநாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  
visuvanAthEsam temple


தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • காஞ்சியின் மேன்மையை உலகுக்கு தெரிவிக்கும் பொருட்டு, காசி விசுவநாதப் பெருமான் இங்கு வந்து தங்கியதாக சொல்லப்படுகிறது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - சர்வ தீர்த்த மேற்குக் கரையில் உள்ளது.

< PREV <
கங்காவரேஸ்வரம்
Table of Contents > NEXT >
முத்திமண்டபம்