விசுவநாதம் - பிரளயம்காத்தஈசர்
(ஏகம்பம்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: பிரளயம் காத்த ஈசர், விசுவநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • பிரளயம்காத்தஈசர் பிரகாரத்தில் நால்வருக்கு முன்பாக உள்ளார்; இவரை அடுத்து விசுவநாத மூர்த்தம் ஸ்படிகலிங்கமாக உள்ளார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - பிரளயம்காத்தஈசர் மூர்த்தமும், விசுவநாத மூர்த்தமும் ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் கருவறைப் பிரகாரத்தில் நால்வருக்கு முன்பாக உள்ளன.

< PREV <
வில்வநாதேஸ்வரர் கோயில்
Table of Contents > NEXT >
யுகசித்தீசம்