விருபாட்சீஸ்வரர் திருக்கோவில்

virupAtshIswarar temple
 
இறைவர் திருப்பெயர்		: விருபாட்சீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்படவில்லை.
  • மூலவர் - விரூபாட்சீஸ்வரர் சிவலிங்கத் திருமேனியாக உள்ளார்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - கீரை மண்டபத்தினருகே செல்லும் வளத்தீஸ்வரர்கோயில் தெருவில் சென்று இக்கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
வீரபத்திரர் கோயில்
Table of Contents > NEXT >
அநாதிருத்ரேசம்