வீரபத்திரர் திருக்கோவில்

இறைவர் திருப்பெயர்		: வீரபத்திரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்படவில்லை.
  • மூலவர் - வீரபத்திரர் திருமேனி.
  • கோயிலில் நவக்கிரகங்கள் உள்ளன.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - நெல்லுக்கார தெருவில் உள்ளது.

< PREV <
வழக்கறுத்தீஸ்வரர் கோயில்
Table of Contents > NEXT >
விருபாட்சீஸ்வரர் கோயில்