வேதசித்தீசம்

இறைவர் திருப்பெயர்		: வேத சித்தீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • வேத சித்தீசம் - நான்கு முகங்களைக் கொண்ட அழகான சிவலிங்கத் திருமேனி.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - வேதசித்தீசம்; கச்சபேசத்துள் நடராசசபைக்கு அருகில் உள்ளது.

< PREV <
வேதபுரீஸ்வரர்
Table of Contents > NEXT >
வில்வநாதேஸ்வரர் கோயில்