வேதபுரீஸ்வரர்

vEdhapurIswarar temple
 
இறைவர் திருப்பெயர்		: வேதபுரீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			:  

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • இறைவர் - வேதபுரீஸ்வரர்; சிவலிங்கத் திருமேனி.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - அ/மி ஸ்ரீ கரிக்கினில் அமர்ந்தவள் திருக்கோயிலின் வெளிப்பிரகாரத்தில் தனிக் கோயிலாக உள்ளது.

< PREV <
தருமேசம் - சிகண்டீசம்
Table of Contents > NEXT >
வேதசித்தீசம்