வன்னீசம்
அக்னீஸ்வரர், வன்னீசர் திருக்கோவில்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: அக்னீஸ்வரர், வன்னீசர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: அக்னி 
vannIsam temple 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • அக்னிப் (வன்னி = நெருப்பு) பகவான் இப்பெருமானை வழிபட்டு - முனிவர்கள், தேவர்களால் தரப்படும் அவியுணவுகளைச் சுமக்கும் வல்லமையை பெற்றார் என்பது வரலாறாகும்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - ஒக்கப்பிறந்தான்குளம் - சகோதரதீர்த்தம் இக்குளத்தின் முன்புள்ள கன்னியம்மன் கோயிலுக்குப் பின்னால் இக்கோயில் உள்ளது.

< PREV <
மாண்டகன்னீசம்
Table of Contents > NEXT >
சௌனகேசம்