வாலீசம்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: வாலீசுவரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: வாலி. 
vAleesam temple 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இச்சிவலிங்கத்தை சித்தர்கள் வழிபட, அதனின்றும் வாயு லிங்கம் தோன்றியது. இம்மூர்த்தத்தை வாலியும் வழிபட்டு தான் வானரங்களுக்கு அரசனாகும் தன்மையையும், தன்னை எதிர்ப்போரின் பலத்தில், தனக்குப் பாதியைப் பெறும் வரத்தினையும் பெற்றுச் சிறப்புற்றான் என்பது தல வரலாறு.

  • இது வாலி வழிபட்டமையால் இது வாலீசம் எனப்பட்டது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - இது திருவேகம்பத்தில் வெளியேயுள்ள பெரிய நந்திக்கு பின்புறம் உள்ள தனிக்கோயிலாகும்.

< PREV <
நல்லகம்பம்
Table of Contents > NEXT >
ரிஷபேசம்