திருச்சங்கமங்கை (கோனேரிக்குப்பம்)
சாக்கிய நாயனாரின் அவதாரத் தலம்

thiruchchangamangkai (kOnErikkuppam) - Birth place of chAkkiya nAyanAr


இறைவர் திருப்பெயர்		: வீரட்டனேசுவரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 

 • திருச்சங்கமங்கை என்னும் இத்தலம் தற்போது கோனேரிக்குப்பம் என்று வழங்கப்படும் தலமாகச் சொல்லப்படுகிறது. (ஆராய்ச்சிக்குரியது)

 • இத்தலம் சாக்கிய நாயனார் அவதரித்து திருத்தொண்டு ஆற்றியத் திருப்பதி.

 • இத்திருக்கோயிலில் சாக்கிய நாயனாரின் திருவுருவச் சிலையும், அவர் இறைவர் மீது எறிந்து வழிபட்ட கற்களையும் காணலாம்.
  	அவதாரத் தலம்	: திருச்சங்கமங்கை.
  	வழிபாடு		: இலிங்க வழிபாடு.
  	முத்தித் தலம் 	: திருச்சங்கமங்கை.
  	குருபூசை நாள் 	: மார்கழி - பூராடம்.
  

 • குறிப்பு :- காஞ்சிபுரத்தில் சாக்கிய நாயனார் கல்லெறிந்து வழிபாடு செய்து பேறு பெற்றத் திருத்தலம் முத்தீசர் கோயில் என்று பெரியபுராண உரையாசிரியர் திரு.சிவ. சி.கே.எஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமைவிடம் :

	அ/மி. ஏகாம்பரேசுவரர் திருக்கோயில், 
	காஞ்சிபுரம் - 631 502.

	தொலைபேசி : 044 - 27222084, 044 - 27230343, +91-94431 29456, +91-98459 54730.

நாடு - இந்தியா; மாநிலம் - தமிழ்நாடு
இத்தலம் காஞ்சிபுரத்திற்கு அருகில் உள்ள ஊராகும்.


 • சாக்கிய நாயனார் புராணம் (மூலம்)