சுரகரேசம்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: ஜ்வரஹரேசுவரர், வெப்புஎறி நாதர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: சுரகர தீர்த்தம் (வெப்புஎறி குளம்.) 
வழிபட்டோர்			: 
surakarEsam rAjagOpuram 

தல வரலாறு

 • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • சிற்ப வேலைபாடுகள் நிறைந்த கோயில்.
 • கஜப்பிரஷ்ட வடிவமானது கோயிலமைப்பு.
 • மூர்த்தி - ஜ்வரஹரேசுவரர்; இது சிவமூர்த்தங்கள் அறுபத்து நான்கனுள் ஒன்றாகும். இம்மூர்த்தி மூன்றுத் திருவடிகளைக் கொண்டவர்; ஆனால் இக்கோயிலில் இவர் சிவலிங்க வடிவமாக உள்ளார்.

 • தேவர்களுக்கு உண்டான வெப்பு - சுரநோயை தீர்த்தருளியமையினால் இறைவன் ஜ்வரஹரேஸ்வரர் என திருநாமம் பெற்றார்.
 • உரநோய், உடல்வெப்பம் முதலிய நோய்கள் நீங்கவல்ல சிறப்பு தலமாக உள்ளது.
 • சுராக்கன் என்னும் அரக்கனை அழித்த இடம் இதுவேயாகும்.
 • இக்கோயில் மூன்று கல்வெட்டுக்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவை முறையே - இக்கோயில் "சுரவட்டாரமுடைய நாயனார் கோயில்" என்றும், "தறிகளுக்கு வரி தானமாகத் தரப்பட்ட" செய்தியையும், "விஷார் என்னும் ஊரைச் சேர்ந்த சுந்தரவேலர் என்பர் கோயிலுக்கு நிலதானம்" செய்ததையும், "இக்கோயிலை மேற்பார்வையிடும் உரிமையை அழகிய திருச்சிற்றம்பலமுடையார் என்பவருக்கு" தந்ததையும் குறிக்கின்றது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - பெரிய காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் சந்நிதி தெருவில் இக்கோயில் உள்ளது.

< PREV <
கச்சபேசம்
Table of Contents > NEXT >
தான்தோன்றீசம்