சௌனகேசம்

இறைவர் திருப்பெயர்		: சௌனகேசர்
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: சௌனக முனிவர்.

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • சௌனக முனிவர் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டுப் பேறு பெற்ற தலம்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - பெரிய காஞ்சிபுரத்தில் தானப்ப நாய்க்கர் தெருவில் உள்ளது.

< PREV <
வன்னீசம்
Table of Contents > NEXT >
கற்கீசம்-இலட்சுமீசம்