சித்தீசம்
(பணாமுடீசம்)

இறைவர் திருப்பெயர்		: சித்தீஸ்வரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்		: 
தல மரம்			: 
தீர்த்தம்				: 
வழிபட்டோர்			: 

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் இடம்பெறவில்லை.
  • இறைவர் - சித்தீஸ்வரரர்; உயரமான பாணத்தில் காட்சியளிக்கிறார்; எதிரில் நந்தி பலிபீடம் உள்ளது.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - சித்தீஸ்வரர் சந்நிதி, ஆலடிப்பிள்ளையார்கோயில் தெருவிலுள்ள பணாமுடீசர் கோயிலில் வரசித்தி விநாயகர் சந்நிதியையடுத்துள்ளது.

< PREV <
நூற்றெட்டு சிவலிங்கம்
Table of Contents > NEXT >
தருமேசம் - சிகண்டீசம்