சித்தீசம்

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: சித்தீசர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				: சித்த தீர்த்தம். 
வழிபட்டோர்			: சித்தர்கள். 
siddhIsam temple


தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • சித்தர்கள் அட்டமாசித்திகைளைப் பெறுவதற்காகச் வழிபட்டத் தலம்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - பெரிய காஞ்சிபுரம், காமராசர் வீதியில், மஞ்சள் நீர்க்கால்வாயினை யொட்டி சாலையோரத்திலேயே உள்ளது.

< PREV <
காயாரோகணம்
Table of Contents > NEXT >
அரிசாப பயந்தீர்த்தத்தானம்