ருத்ரகோடீஸ்வரர்கோயில் - 2
(பிள்ளையார்பாளையம்)

  
இறைவர் திருப்பெயர்		: ருத்ரகோடீஸ்வரர்.  
இறைவியார் திருப்பெயர்		:   
தல மரம்			:   
தீர்த்தம்				:   
வழிபட்டோர்			:   

rudrakODIswarar temple_2 entrance rudrakODIswarar temple_2

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்படவில்லை.
  • மூலவர் - சிவலிங்கத் திருமேனி; ருத்ரகோடீஸ்வரர்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - பிள்ளையார்பாளையம் - சிதம்பரேசத்திற்கு நேர் எதிரில் உள்ளது.

< PREV <
ருத்ரகோடீஸ்வரர் கோயில் - 1
Table of Contents > NEXT >
சுக்லேஸ்வரர் கோயில்