ருத்ரகோடீஸ்வரர்கோயில் - 1
(கோனேரிக்குப்பம்)

  
இறைவர் திருப்பெயர்		: ருத்ரகோடீஸ்வரர்.  
இறைவியார் திருப்பெயர்		:   
தல மரம்			:   
தீர்த்தம்				:   
வழிபட்டோர்			:   
rudrakODIswarar temple_1


தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்படவில்லை.
  • தலவரலாறு தெரியவில்லை.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - கோனேரிக்குப்பம் ரயில்வே லைனைக் கடந்து சென்று இக்கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
நகரீசம் - 2
Table of Contents > NEXT >
ருத்ரகோடீஸ்வரர் கோயில் - 2