பார்க்கவேசம்
(சப்த ஸ்தானத் தலம்-6)

 
இறைவர் திருப்பெயர்		: பார்க்கவேசுவரர், பார்க்கீஸ்வரர். 
இறைவியார் திருப்பெயர்		:  
தல மரம்			:  
தீர்த்தம்				:  
வழிபட்டோர்			: பிருகு முனிவர். 

pArkkavEsam temple entrance pArkkavEsam temple

தல வரலாறு

  • இக்கோயில் காஞ்சிப் புராணத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இத்தலம் சப்த ஸ்தானத் தலங்களுள் ஆறாவது தலமாகும்.
  • பிருகு முனிவர் வழிபட்ட தலம்.

அமைவிடம்

மாநிலம் : தமிழ் நாடு
காஞ்சிபுரம் - உத்திரமேரூர் சாலையில், அரசு நகரைக் கடந்து சற்று சென்றால் கோயிலை அடையலாம்.

< PREV <
கௌதமேசம்
Table of Contents > NEXT >
வசிட்டேசம்